Info voor vrijwilligers

Je wilt graag je passie en talenten inzetten. Iets doen waar je goed in bent en iets betekenen voor een ander. Dat geeft je een goed gevoel. Of misschien wil je vrijwilligerswerk doen omdat het goed is voor je netwerk. Waarmee je je vaardigheden ontwikkelt en nieuwe mensen en organisaties leert kennen. Of je wilt gewoon een leuke tijd hebben, plezier maken met anderen en van betekenis zijn. 

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen!

Je bent bij ons van harte welkom om je te oriënteren. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en wat het beste bij je past. Vind je het leuk om vrijwilliger te worden bij één van de organisaties die onze dorpen rijk zijn, of wil je juist een andere inwoner helpen? Of gezellig samen iets ondernemen? Samen kijken we naar de mogelijkheden. Eventueel maken wij een vervolgafspraak zodat je thuis nog eens kunt nadenken over de mogelijkheden. 

Vervolgens zorgen wij voor een passende bemiddeling naar de geschikte vrijwilligersplek. Na een kennismakingsgesprek bij de vrijwilligersorganisatie kun je aan de slag!

Een organisatie waarvoor jij vrijwilliger wordt, zal soms om een zogeheten VOG vragen: een Verklaring Omtrent Gedrag. Zie het als een soort garantiebewijs voor jouw betrouwbaarheid. Je kunt op twee manieren aan zo’n VOG komen:

1. De organisatie vraagt die voor je aan. Jij krijgt in dat geval per mail een uitnodiging van Justis, de instantie die aanvragers screent voor de overheid. Je kunt dan met je digiD inloggen en de VOG aanvragen. Dat kost 33,85 euro, die je als regel terugkrijgt van de organisatie. Spreek dat wel tevoren goed af.

2. Je gaat met een aanvraagformulier VOG en je legitimatiebewijs naar de gemeente. Het formulier krijg je van de organisatie, of anders vraag je het op via de website www.justis.nl De VOG kost dan 41,35 euro. Ook in dit geval krijg je het bedrag doorgaans terug van de organisatie. Spreek dat tevoren goed af.

Geen VOG, geen nood Krijg je geen VOG en wil je toch graag vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met het Vrijwilligerssteunpunt middels het contact formulier. Wij denken dan met je mee over de mogelijkheden.

Wanneer je als vrijwilliger werkt kan er natuurlijk iets misgaan. Denk aan een kapotte bril of schade aan je kleding of fiets. De gemeente Boxtel waardeert de inzet van elke vrijwilliger en heeft daarom een collectieve schadeverzekering afgesloten.

Wanneer

Als schade aantoonbaar tijdens en/of in direct verband met vrijwilligerswerk optreedt is in principe vergoeding mogelijk. Voorwaarden Het is een soort vangnet: pas als je eigen WA-polis niet of niet volledig voorziet in schadevergoeding kun je deze vrijwilligersverzekering aanspreken. Het vrijwilligerswerk moet binnen Europa plaatshebben.

Melden

Je meldt de schade bij je eigen verzekeringsmaatschappij. Daarbij geef je aan dat je ook aanspraak wilt maken op de vrijwilligerspolis van de gemeente Boxtel. Dit kan alleen als er schade is ontstaan door handelingen als vrijwilliger.  Bij een ongeluk Bij een ongeluk met schade en/of letsel is de collectieve Ongevallenverzekering van kracht. In dat geval meld jij of meldt je organisatie het ongeluk wél rechtstreeks bij de gemeente.

Schadeformulier

Download hier het schadeformulier. Vul dat in en voeg daarbij relevante stukken zoals offertes en facturen, foto’s en getuigschriften. Vul altijd je telefoonnummer en/of mailadres in en stuur alles naar: Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel Afdeling Verzekeringen Je kunt ook mailen: gemeente@boxtel.nl tav de Afdeling Verzekeringen of de stukken afgeven bij de receptie van het gemeentehuis tav Afdeling Verzekeringen.

Hoe verder

De gemeente checkt de gegevens en beoordeelt of de claim een kans heeft. Zo ja, dan stuurt ze de schadeclaim door naar Centraal Beheer.   Centraal Beheer wikkelt de schadeclaim af met de vrijwilliger en/of diens organisatie.

De gemeente speelt hierin geen verdere rol, ook niet als de verzekeraar de claim afwijst.    Meer weten? Download de volledige brochure hier.  

Heb jij als vrijwilliger of bestuurder in een organisatie te maken met ongewenst gedrag? Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of pesten? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze zoekt vertrouwelijk met jou naar een oplossing.
Els van Esch
In Boxtel vervult Els van Esch de rol van vertrouwenspersoon. Vanuit haar professionele achtergrond steunt en adviseert iedereen met een klacht. Zij onderneemt zelf geen actie zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Aan besturen van vrijwilligersorganisaties geeft ze op verzoek voorlichting en beleidsadvies.
Wanneer melden?
Wat voor de één voelt als intimidatie, is voor de ander een onschuldig geintje. Maar als vrijwilliger dien je je veilig en onbelast te voelen. Je kunt zeggen dat gedrag ongewenst is zodra de ander dit als kwetsend, bedreigend of pijnlijk ervaart.
Contact: Els van Esch 06 573 15 416 vertrouwenspersoon@vrijwilligersboxtel.nl
Een model Vrijwilligersovereenkomst download je hier
Vanaf welke leeftijd?
In principe geldt voor vrijwilligerswerk van jongeren tot 18 jaar hetzelfde als voor betaald werk. Dit betekent dat kinderen tot 16 jaar formeel geen vrijwilligerswerk mogen doen, met enkele uitzonderingen.
Schoolbezoek
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer aan de slag, tot zelfs 45 uur per week. Omdat deze jongeren nog (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk normaal schoolbezoek niet belemmeren. Ook worden de schooluren meegeteld als werktijd. Risicovol werk mag alleen onder deskundig toezicht worden uitgevoerd. (Vrijwilligers)werk tussen 23.00 uur en 6.00 uur is net als oproepdienst verboden. Vrijwilligers onder de 18 jaar vallen onder de arbeidsomstandighedenwet (arbo) als kwetsbare groep. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.

Bron: Platform Vrijwillige Inzet

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Je moet dan altijd vóóraf toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie, anders kan je uitkering in gevaar komen. Meestal is vrijwilligerswerk geen probleem, maar zijn er wel enkele voorwaarden.
Op de website van uitkeringsinstantie UWV kun je alle nuttige info hierover vinden.
Daarnaast kun je voor overleg en advies altijd terecht bij de medewerkers van het vrijwilligerssteunpunt.