Frisse wind door vrijwilligersland

Er waait een frisse wind door vrijwilligersland! Met deze nieuwe website willen wij vrijwilligers beter informeren, ondersteunen en waarderen. ´Wij´, dat zijn de gemeente Boxtel, ContourdeTwern en mensen uit vrijwilligersorganisaties.  

De komende tijd ga je meer van ons horen, met als themaVrijwilliger in Boxtel? Doe je goed!  Je ontmoet onze vijf ambassadeurs op affiches, op flyers, in de bladen en natuurlijk op deze site. Osocial media gaan vooral jongeren ons tegenkomen, want hen willen we laten zien dat vrijwilligerswerk leuk en zinvol is.       

In de zogeheten Uitvoeringsagenda 2018/2022 hebben we vastgelegd dat vrijwilligers meer aandacht verdienen. Ze zijn immers de smeerolie van het Boxtelse leven en daardoor onmisbaar!