Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties

De overheid heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot het coronavirus. Het is belangrijk dat ook vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om hier aan te voldoen. Dat kan een hele zoektocht zijn. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft Movisie samen met vereniging NOV een handreiking opgesteld. Deze handreiking helpt bij het opstellen van protocollen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De richtlijnen van de RIVM worden hierbij gevolgd. Check regelmatig de website van Movisie voor updates.

De handreiking en toelichting is hier gratis te downloaden.